Помощь предпринимателям

Тема в разделе "Защита прав потребителей", создана пользователем Умник, 26 дек 2011.

 1. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Нові форми КОРО знову оновлені

  З 8 жовтня 2013 року діє низка документів для користувачів РРО та КОРО.
  Зазначені зміни так і не набрали очікуваних обертів на практиці. Наприклад, у продаж не надійшло необхідної кількості нових книг ОРО та РК, тож Міндоходів радило продовжувати вести старі РК і КОРО до їх закінчення, а при реєстрації книг старого зразка зазначати на титульній сторінці відомості з урахуванням нових вимог (лист N 17170/6/99-99-18-02-03-15 від 09.12.2013 р.).
  І знову несподіванка - Міндоходів зареєструвало чергові зміни до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (N 417 від 28.08.2013 р.), якими в черговий раз викладені в новій редакції книги обліку розрахункових операцій (додаток 1 та 2).
  Так, на титульній сторінці форми КОРО та РРО буде вказуватися дата її реєстрації, а розділ 3 "Облік розрахункових квитанцій" доповнено новими графами (їх тепер буде вісім замість п’яти). Необхідно окремо вказувати:
  - номери фіскальних чеків за контрольною стрічкою (першого на початок робочого дня та останнього перед виходом РРО з ладу);
  - в графах початок та закінчення використання - дату і час, серію та номер розрахункової квитанції.
  У формі КОРО на господарську одиницю розділ "Облік розрахункових квитанцій та руху готівки" теж доповнено новими графами (їх тепер 10 замість шести). У графі "Номер та серія розрахункової квитанції" необхідно вказувати дані першої та останньої квитанції, в графі "Сума готівки" окремо відображаються службові внесення та видача, а графа "Сума розрахунків" розподілена на загальну та за ставкою ПДВ 20%.
  Наказ заплановано до публікації в "Офіційному віснику України" N 10 від 07.02.2014 р., а тому саме з цієї дати де-юре слід використовувати нові форми КОРО. Хоча, зважаючи на вже згаданий лист Міндоходів, воно не буде на цьому наполягати.
  -------------------------
  Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про внесення змін до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій" (N 844 від 24.12.2013 р.)
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2014 р. N 58/24835 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування
   
 2. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  З якої дати використовується нова податкова накладна?

  Міндоходів затвердило нову форму податкової накладної та порядок її заповнення.
  Як і очікувалось, із нової форми, а також додатку до неї (розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до ПН) зникли поля для зазначення номеру свідоцтва платника ПДВ (як покупця, так і продавця).
  Ліве верхнє поле податкової накладної передбачає зазначення помітки "X" для паперової чи електронної її форми.
  Деталізовано назву п’ятої графи податкової накладної, яка передбачає зазначення одиниці виміру не лише товару, а й послуги (вказується вид "послуга"). Для ідентифікації особи, що склала податкову накладну, не достатнім є зазначення її прізвища та підпису, а обов’язковим є наявність також її ініціалів!
  При заповненні графи 4 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" такий код зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо). Уточнено умови і порядок складання зведеної податкової накладної (п. 17 Порядку). У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій у рахунок оплати праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000".
  У випадку офіційної публікації наказу у лютому, податкову накладну будемо використовувати вже з 1 березня. З тієї ж дати Мінфін своїм наказом N 4 від 14.01.2014 р. визнає такими, що втратять чинність, стару накладну та порядок її заповнення.
  ------------------------
  Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (N 10 від 14.01.2014 р.)
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 р. за N 185/24962 та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування
   
 3. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

 4. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Важливо! За І квартал 2014 р. потрібно звітувати за новою ф. N 1ДФ та використовувати новий Порядок її заповнення і подання

  Міндоходів затвердило форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядок його заповнення і подання. Також міністерство не забуло скасувати форму та порядок, затверджені ДПАУ (наказ N 1020 від 24.12.2010 р.).
  Що стосується форми, то вона нічим не відрізняється від попередньої – хіба що в новій відсутній реквізит "Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн, коп.)".
  Дещо цікавіше з Довідником ознак доходів - тут відбулись зміни, основні з яких:
  1) ознаку доходів "107" викладено в такому формулюванні:
  "Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)";
  2) з 01.01.2013 р. застосовується ознака доходів "108" у значенні:
  "Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (підпункт 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)";
  3) з 01.01.2014 р. ознака доходів "118" звучить наступним чином:
  "Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)";
  4) в ознаку доходів "128" зроблено уточнення: сюди відноситься і сума допомоги по вагітності та пологах;
  5) з 01.01.2014 р. до ознаки доходів "144" також входить вартість торф’яних брикетів;
  6) в ознаці доходів "148" зазначено, що до неї не відносяться доходи від продажу продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД;
  7) дещо інший зміст мають ознаки доходів "149", "168", "176";
  8 ) в ознаці доходів "167" зроблено доповнення:
  "Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки (підпункт 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)";
  9) в ознаку доходів "150" входить тепер не тільки сума стипендії, але й сума її індексації;
  10) з'явилися нові ознаки доходів, які почали діяти з 01.01.2013 р.:
  "179" - Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);
  "180" - Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України (підпункт 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу);
  "181" - Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами (підпункт 165.1.50 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);
  "182" - Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено нормами розділу IV Кодексу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);
  "183" - Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу).

  Оскільки ф. N 1ДФ не зазнала вагомих змін, то і в Порядку її заповнення та подання майже нічого не змінилось. Єдине, що контролери зробили декілька уточнень:
  - так як з 01.01.2014 р. запрацював п. 119.2 ПКУ щодо штрафних санкцій за виправлення помилок до закінчення граничного строку подання, то саме його фіскали вказали в Порядку;
  - міндоходівці підкоригували зміст електронної форми підготовки звітності, а саме: вона готується на електронному носії інформації в електронній формі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в контролюючому органі за місцем взяття податкового агента на облік та розміщені на офіційному веб-порталі Міндоходів.
  Також контролери уточнили, що звіт може бути поданий такими способами:
  - засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
  - на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
  - на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п'яти.

  І як завжди постає питання: "Коли ж потрібно починати застосовувати нову форму?". В наказі сказано, що перший раз звітувати за новою ф. N 1ДФ потрібно за І квартал 2014 року.
  ---------------------------
  Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" (N 49 від 21.01.2014 р.)
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.02.2014 р. за N 228/25005 та набирає чинності з 01.04.2014 р.
   
  Волшебница нравится это.
 5. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Стара-нова декларація з плати за землю

  Міндоходів переформатувала чергову форму податкової звітності. Цього разу мова йде про Податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності). Проте загострювати увагу не варто, так як суттєвих змін не відбулося, хіба що, замінено по тексту найменування фіскального органу та назву декількох граф першого додатку.
  ------------------------
  Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" (N 865 від 30.12.2013 р.)
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2014 р. за N 130/24907 та набирає чинності з дня
  його офіційного опублікування
   
 6. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Нові коди КВЕД позбавляють податкових пільг?

  Перехідний період, протягом якого суб’єкти господарювання мали здійснити заміну кодів видів економічної діяльності з ДК 009:2005 на ДК 009:2010, тривав три роки. З 1 січня 2014 року повної сили набрав КВЕД 2010 року.
  Під час підготовки до цієї події у кулуарах Верховної Ради розглядався урядовий проект, що передбачав заміну посилань у Податковому кодексі України з ДК 009:2005 на ДК 009:2010 - "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни кодифікації видів економічної діяльності" N 1246 від 10.01.2013 р. На жаль, документ не знайшов підтримки у нардепів.

  На думку Мінекономіки, у такій ситуації – коли напрямки діяльності мають відповідати ДК 009:2010, а поправок до ПКУ, що передбачають нові коди, немає – суб'єкти господарювання не зможуть користуватися пільговими умовами оподаткування, що передбачені ПКУ.

  -----------------------
  Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 3411-16/4871-14 від 12.02.2014 р.
   
 7. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

 8. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Міністерство доходів і зборів ліквідовано - рішення Уряду

  КМУ прийнято рішення про ліквідацію Міндоходів і відновлення діяльності ДПС та Держмитслужби. Відповідну постанову "Про реорганізацію Міністерства доходів і зборів" було прийнято на засіданні 1 березня 2014 року.

  Зокрема, визначено, що ДПС України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

  У свою чергу, Держмитслужба України є також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.
  Обидві ці служби спрямовуються і координуються Кабміном через Міністра фінансів.
  Станом на 03.03.2014 року текст згаданої постанови не оприлюднено.
  -----------------------
  Офіційна публікація - 06.03.30214 "Голос України"
   
  Последнее редактирование: 9 мар 2014
 9. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Оновлено звіт неприбуткових установ

  З 01.01.2013 року для неприбуткових установ (організацій) встановлено річний звітний період, і вони вже відзвітували за результатами 2013 року. Хоча із запізненням, але у Мін'юсті пройшли реєстрацію нова форма Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі – Звіт), а також Порядок її складання, і для їх старту в життя не вистачає лише офіційного опублікування. З цього ж моменту піде в небуття форма Звіту, що затверджена наказом ДПАУ N 56 від 31.01.2011 р.
  В чому основні відмінності нової форми від нинішньої? Вже звичним є зміна грифу "ЗАТВЕРДЖЕНО", в якому тепер згадується Міндоходів. У загальній частині Звіту з’явилась графа "Звітний (податковий) період, що уточнюється __ року". Зазначимо, що для звітного (звітного нового) Звіту ця графа заповнюється при наявності додатка ВП "Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилки". Для уточнюючого Звіту звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється. Також додано ще одну комірку "Рік", яка заповнюється платниками податку у разі подання звіту за податкові (звітні) періоди або у разі уточнення податкових (звітних) періодів, коли базовим податковим (звітним) періодом був календарний квартал.
  Звіт доповнено новими рядками:
  - 8 та 9, у яких зазначаються доходи організацій роботодавців та їх об'єднань, а також садівничих і гаражних кооперативів (товариств);
  - 10 "Всього отриманих безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняється від оподаткування" (р. 10.1 "із них: гуманітарної допомоги");
  - 13 "Усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування" (р. 13.1 "із них: гуманітарної допомоги");
  - 16 "Безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, використані не за цільовим призначенням, що вважаються доходом і підлягають оподаткуванню" (16.1 "із них: гуманітарна допомога").
  З’явився новий додаток ГД до рядків 10.1, 13.1 та 16.1, який подається неприбутковими установами та організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарної допомоги.
  Звіт може підписуватись уповноваженою особою платника податків та уповноваженою особою з ведення бухобліку (наразі передбачено підпис керівника та головного бухгалтера).
  Поява нових рядків і додатків знайшла своє відображення і в порядку заповнення "неприбуткового" звіту.
  ------------------------
  Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій" (N 85 від 27.01.2014 р.)
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.02.2014 р. за N 276/25053 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування
   
 10. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Можливо, дозволять подавати звітність з ЄСВ шляхом надсилання поштою

  У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується надати можливість платникам подавати звіт щодо сум нарахованого ЄСВ шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
  В п. 2.1 Порядку, затвердженого наказом Міндоходів N 454 від 09.09.2013 р., визначено, що звіт щодо сум нарахованого ЄСВ, надісланий поштою, не вважається поданим. А відповідно до п. 49.3 ПКУ дозволяється подання податкової декларації шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Тому, на думку автора даного проекту, було б логічним внести зазначені зміни до Закону про ЄСВ (N 2464-VI від 08.07.2010 р.) та привести у відповідність нормативно-правові акти щодо єдиного соцвнеску для спрощення здійснення підприємницької діяльності в Україні.
  ------------------------
  Проект Закону "Про внесення доповнень до статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо надання можливості подавати звіт шляхом надсилання поштою)" (N 4359 від 04.03.2014 р.)
   
 11. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Внесено зміни до П(С)БО та форм фінзвітності

  Черговий раз Мінфін вніс численні зміни в низку фундаментальних документів бухобліку. Так, у Плані рахунків бухобліку (звичайному та спрощеному) змінено назву рахунку 30, і тепер він буде називатися не "Каса", а "Готівка". Окрім цього, коригувань зазнала й Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, де змінено назви та текст деяких інших рахунків і їх кореспонденцію.

  Не залишалася поза увагою й фінансова звітність.

  В новій редакції викладено додатки 1, 2 до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" та "Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва". Змінено кількість рядків, їх коди, а також зазначено, що ці звіти заповнюватимуться в тис. грн з одним десятковим знаком.

  Переглянуто додатки 1, 2, 3 до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а саме:

  - Звіт про власний капітал (форма N 4) та Консолідований звіт про власний капітал (форма N 4-к), де у графі 3 слова "Зареєстрований капітал" замінено словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";

  - Перелік додаткових статей фінансової звітності доповнено новим рядком 2123 "Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування".

  Переглянуто назву та зміст деяких рядків і в Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5).

  Крім цього, змін зазнали П(С)БО 11 "Зобов’язання", 7 "Основні засоби", 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", 31 "Фінансові витрати".

  Також Мінфін зазначив, що інформація, яка підлягає розкриттю згідно з П(С)БО "Податкові різниці", не наводиться у фінансовій звітності за 2013 рік, а як бути надалі - знову питання.

  Річ у тім, що законом N 657-VII від 24.10.2013 р. було внесено норму в пп. 46.2 ПКУ, згідно з якою платникам податку на прибуток запропоновано на власний розсуд вирішувати, чи зазначати тимчасові та постійні податкові різниці в складі фінзвітності. Проте паралельно в ПКУ залишається норма, згідно з якою суб’єкти господарювання - платники податку на прибуток подають фінзвітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2014 року (п. 1 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Тож законодавці мали б визначитися стосовно взаємодії цих норм.

  ---------------------------
  Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (N 48 від 08.02.2014 р.)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.2014 р. за N 341/25118 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування
   
 12. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  Нормотворці планують збільшити деякі ставки податків та зборів

  Законопроектом N 4490, ініціатором якого виступає Арсеній Яценюк, пропонується переглянути деякі ставки податків та зборів.

  Мова йде про підвищення ставок:

  - акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, а також тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

  - збору за першу реєстрацію транспортного засобу для мотоциклів, легкових та вантажних автомобілів, автобусів, тракторів та суден;

  - екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах. Не залишаться поза увагою і ставки, передбачені за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк та за утворення радіоактивних відходів;

  - плати за користування надрами для видобування корисних копалин та за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

  - земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

  - збору за користування радіочастотним ресурсом України;

  - збору за спеціальне використання води;

  - збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

  Запровадити нові ставки планується вже з 1 квітня цього року. Винятком є ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, які планується увести у дію з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому буде опубліковано Закон (звісно, за умови набуття проектом статусу закону).
  -----------------------
  Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів" (N 4490 від 19.03.2014 р.)
   
 13. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  І знову нагадування про ЕЦП...

  Норма щодо отримання послуг електронного цифрового підпису лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів Міндоходів стосується виключно державних суб`єктів господарювання.

  більш детально тут
   
 14. Vladimir

  Vladimir Мастер

  Вы акредитованны ?
   
 15. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

  шукай отут - вичерпний перелік акредитований центрів. Це по-перше... А по-друге, якби у вашої організації були ключі неакредитованого центру, то дідька лисого податкова прийняла б від вас звітність, оскільки це суперечиць ЗУ про "ЕЦП"
   
  Последнее редактирование: 24 мар 2014
 16. Умник

  Умник Профессионал

  Рада ограничила вмешательство государства в предпринимательскую деятельность

  На вечернем заседании 22 июля Верховная Рада приняла Закон относительно ограничения вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования (законопроект № 0937). Целью Закона является ограничение неправомерного или излишнего вмешательства должностных лиц контролирующих органов в деятельность субъектов хозяйствования при проведении мероприятий надзора (контроля).

  Так, согласно изменениям:

  1) различным контролирующим органам запрещено проводить плановые проверки одного субъекта хозяйствования в течение календарного года;

  2) запрещается проводить проверки субъектов хозяйствования по анонимным и другим необоснованным заявлениям, а также по обращениям юрлиц, которые зачастую используются для давления на бизнес, устранение конкурентов;

  3) запрещается изъятие у субъектов хозяйствования оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, их частей.

  В соответствии с Законом физлица, которые подали безосновательное обращения о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства, несут ответственность.

  Кроме этого, значительно уменьшается перечень отношений, на которые не распространяется действие Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а именно: валютный контроль; таможенный контроль на границе; государственный экспортный контроль; контроль за соблюдением бюджетного законодательства; банковский надзор; контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции; надзор за соблюдением требований ядерной безопасности; надзор в области гражданской авиации; при проведении оперативно-розыскной деятельности, дознания, прокурорского надзора, досудебного следствия и правосудия.

  План осуществления мероприятий государственного надзора на соответствующий плановый период обнародуется на официальном веб-сайте органа государственного надзора (контроля) не позднее чем за 10 дней до начала соответствующего планового периода.

  Также, по инициативе Госпредпринимательства, введена ответственность чиновников за нарушение порядка осуществления проверок. Вред, причиненный физ- или юрлицу незаконными решениями, действиями или бездеятельностью должностного или служебного лица органа государственного надзора (контроля), возмещается за счет средств соответствующих бюджетов, предусмотренных для финансирования этого органа, независимо от вины такого должностного или служебного лица. В свою очередь, должностное или служебное лицо несет перед государством ответственность в порядке регресса в размере выплаченного из соответствующего бюджета возмещения в связи с его незаконными решениями, действиями или бездействием.

  Кодекс об административных правонарушениях дополнен двумя статьями. Так, ст. 166-21 устанавливает ответственность за нарушение порядка осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности - взыскание с должностных лц контролируещего органа штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное в течение года правонарушение грозит штраф от 100 до 150 НМДГ.

  В свою очередь, ст. 188-43 предусматривает ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц контролирующего органа. Так, оставление должностным лицом без рассмотрения представления должностных лиц по устранению нарушений, а также несвоевременное предоставление ответа на такое представление, неподача необходимой информации о проведенных мероприятиях государственного надзора или предоставление недостоверной информации, справок, документов, материалов, сведений о таких мерах, создание препятствий в осуществлении должностными лицами возложенных на них полномочий, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 НМДГ. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения админвзыскания, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 150 НМДГ.
   
 17. Умник

  Умник Профессионал

  Принят Закон о дерегуляции бизнеса

  Верховная Рада 12 февраля приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция) (правительственный законопроект № 1580).

  Законом с целью дерегуляции условий и порядка осуществления хозяйственной деятельности внесено больше количество изменений в законодательные акты Украины, которые предусматривают, в частности:

  - привести законодательство в отдельных сферах в соответствие с законодательством Европейского Союза,

  - ликвидировать разрешительные центры как отдельную составляющую центров предоставления административных услуг и сосредоточить предоставление административных услуг по выдаче документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности в центрах предоставления админуслуг,

  - отменить необходимость получения некоторых разрешительных документов и полномочия органов власти и т.д.
   
 18. Маленькая лошадка

  Маленькая лошадка Профессионал

  Наемные работники у частного предпринимателя. Порядок оформления на работу и увольнения
  Будьте уважні. У ФБ повідомляють про нові штрафи для підприємців, які не повідомили податкову заздалегідь про укладення трудового договору. Тобто спочатку повідомляємо податкову, потім допускаємо працівника до роботи. Якось так. Нові граблі, кароче...
  С 01.01.2015 г. исключена из Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) ст. 241, требующая регистрации в службе занятости трудового договора, заключенного между предпринимателем и наемным работником. Начиная с 2015 года КЗоТ не обязывает регистрировать трудовой договор в службе занятости.
  Вместе с тем появилось другое требование. Так, в ч. 3 ст. 24 КЗоТ внесены изменения, согласно которым работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомления органов ГФС о приеме работника на работу в порядке, установленном КМУ.
  Напомним, что раньше ст. 241 КЗоТ требовала зарегистрировать трудовой договор в службе занятости в недельный срок с момента фактического допуска работника к работе, а согласно ч. 4 ст. 24 КЗоТ трудовой договор считался заключенным даже в случае, когда работник был допущен к работе, без заключенного трудового договора. С 2015 года данные нормы не действуют, и работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора.
  Таким образом, с 2015 года при оформлении с работником трудовых отношений предприниматель не должен регистрировать трудовой договор в центре занятости, однако должен уведомлять о новом работнике орган ГФС. Без уведомления налоговой о приеме на работу работник не может быть допущен к работе.
  Постановлением КМУ от 17.06.2015 г. № 413 «О порядке уведомления Государственной фискальной службы и ее территориальных органов о приеме работника на работу» определен механизм уведомления налоговой о принятых работниках. В приложении к данному постановлению содержится форма уведомления.
  Уведомление должно подаваться предпринимателем в налоговую по месту учета в качестве плательщика ЕСВ по разработанной форме до начала работы работника согласно заключенному трудовому договору. То есть уведомление должно представляться при каждом приеме работников. Такое уведомление может быть представлено одним из следующих способов:
  – средствами электронной связи с использованием электронной цифровой подписи;
  – на бумажных носителях, вместе с копией в электронной форме;
  – на бумажных носителях, если трудовые договоры оформлены не более чем с 5 лицами.
  Форма уведомления не сложная, и заполнить ее не составит труда. В ней следует отразить:
  – регистрационный номер учетной карточки предпринимателя;
  – фамилию, имя, отчество работника;
  – регистрационный номер учетной карточки работника;
  – номер и дату распоряжения о приеме на работу;
  – дату начала работы.
  В таблице уведомления предусмотрена графа, в которой проставляется категория работника: 1 – наемные работники с трудовой книжкой; 2 – наемные работники без трудовой книжки. Наличие этой графы указывает на то, что о принятых работниках-совместителях предприниматели также должны уведомлять налоговую.
  Оформление трудовых договоров
  Нового порядка оформления трудовых договоров нет. Действующим является Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, утвержденный приказом Минтруда от 08.06.2001 г. № 260, которым утверждена форма трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд. Поэтому при заключении трудовых договоров следует руководствоваться этим документом.
  Рекомендуем из этой формы убрать строки, которые ранее заполнялись центром занятости, поскольку при приеме на работу регистрировать трудовые договоры в центре занятости не нужно. Теперь нумерацию заключенных трудовых договоров предприниматель ведет самостоятельно. Чтобы не запутаться, следует завести журнал регистрации трудовых договоров в произвольной форме, в котором присваивать номера трудовым договорам, заключенным после 1 января 2015 года.
  Итак, предприниматели при оформлении трудовых отношений с работником продолжают составлять трудовые договоры. Под каждый трудовой договор следует составлять распоряжение о приеме на работу и уведомлять налоговую перед допуском работника к работе. Уведомить налоговую нужно хотя бы на день раньше допуска работника к работе.
  Приведем пример распоряжения о приеме на работу.
  Физическое лицо – предприниматель Савченко К. П.
  Распоряжение № 18
  от 09.02.2015 г.
  1. Принять Марченко Светлану Васильевну на должность продавца-консультанта с окладом 1 700 грн.
  2. Оформить трудовой договор с 10.02.2015 г., в котором определить условия работы (режим, права и обязанности сторон и др.).
  3. Марченко Светлане Васильевне приступить к работе 10.02.2015 г.
  ФЛП Савченко К. П.
  С распоряжением ознакомлена
  Предприниматели по-прежнему могут оформлять трудовые отношения с работниками на условиях неполного рабочего времени. Но при этом следует помнить о новых требованиях по начислению ЕСВ, которые действуют с 01.01.2015 г.: если размер зарплаты менее минимальной, ЕСВ начисляется на минимальную зарплату (1 218 грн.). При этом удержание ЕСВ из зарплаты осуществляется из суммы фактически начисленной зарплаты.
  При увольнении работников, оформленных на работу после 1 января 2015 года, предприниматели в службу занятости не обращаются и оформляют такое увольнение распоряжением.
  Приведем пример распоряжения об увольнении.
  Физическое лицо – предприниматель Савченко К. П.
  Распоряжение № 25
  от 29.05.2015 г.
  Уволить Марченко Светлану Васильевну 29.05.2015 г. с должности продавца-консультанта по собственному желанию, ст. 38 Кодекса законов о труде Украины.
  ФЛП Савченко К. П.
  С распоряжением ознакомлена
  Ранее, при изменении условий труда, например при переводе работника на другую должность, предприниматели должны были уведомлять центр занятос*ти путем представления дополнительного соглашения к заключенному трудовому договору. Теперь все изменения предпринимателю достаточно отразить в своих внутренних документах (распоряжениях) и никого уведомлять об этом не нужно, кроме самого работника под подпись. Причем даже в случае изменений условий труда работников по трудовым договорам, зарегистрированным до 01.01.2015 г. в центре занятости, этот орган также уведомлять не нужно.
  Что касается расторжения трудовых договоров, которые были заключены до 01.01.2015 г. и зарегистрированы в службе занятости, то при увольнении работника по-прежнему необходимо обращаться в службу занятости для снятия договора с регистрации.
  Ведение трудовых книжек
  Порядок ведения трудовых книжек регулируется Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минюста, Минтруда, Минсоцзащиты от 29.07.93 г. № 58 (далее – Инструкция № 58). Поскольку центр занятости не регистрирует трудовые договоры, запись о приеме и увольнении в трудовой книжке производит только предприниматель.
  Общий порядок заполнения трудовой книжки не изменился. В графе 4, в которой указывается основание для внесения записи, следует отражать номер и дату распоряжения о приеме на работу. Ранее в этой графе производилась запись о номере и дате регистрации трудового договора в центре занятости. При увольнении работника в 4-й графе указывается номер и дата распоряжения об увольнении.
  Записи о должности работников выполняются в соответствии с наименованием профессий и должностей, указанных в Классификаторе профессий ДК 003:2010, утвержденном приказом Госпотребстандарта от 28.07.2010 г. № 327.
  Записи об увольнении наемных работников должны производиться в точном соответствии с формулировками КЗоТ, т. е. со ссылкой на соответствующую статью и пункт.
  Приведем пример внесения записей о приеме и увольнении в трудовую книжку работника.
  № запису Дата Відомості про прийом на роботу, переведення
  на іншу роботу і звільнення (із зазначенням
  причин і посилань на статтю, пункт закону) На підставі чого внесено запис
  (документ, його дата і номер)
  число місяць рік
  1 2 3 4
  Фізична особа – підприємець Савченко К. П.
  05 10 02 2015 Прийнято на посаду продавця-консультанта Розпорядження № 18 від 09.02.2015 р.
  06 29 05 2015 Звільнено з посади за власним бажанням,
  ст. 38 КЗпП України Розпорядження № 25 від 29.05.2015 р.
  Фізична особа – підприємець Савченко К. П.  Обращаем внимание: если предприниматель работает без печати, это не мешает ему вносить записи в трудовую книжку работника. Статьей 58-1 Хозяйственного кодекса Украины отменена обязанность субъектов хозяйствования иметь печать, то есть наличие печати не обязательно. Все записи предприниматель, работающий без печати, будет заверять своей подписью.
  На сегодняшний день по-прежнему открытым остается вопрос о том, может ли предприниматель оформить трудовую книжку работнику, который ее не имеет. Минтруда в письме от 23.03.2006 г. № ДЦ-12-1528/0/6-06разъясняло, что не может, поскольку согласно п. 2.12 Инструкции № 58 первую страницу трудовой книжки (на которой указываются сведения о работнике) должно подписать лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, и после этого поставить печать предприятия (или печать отдела кадров), на котором впервые заполняется трудовая книжка. Предприниматели такого права не имеют. Но неведение трудовой книжки в данном случае не является нарушением, поскольку период работы может быть подтвержден трудовым договором, а страховой стаж для расчета пенсии и других социальных выплат – данными персонифицированного учета.
  Надеемся, что в скором времени будет устранена эта несправедливость в отношении предпринимателей и новые законодательные нормы позволят им заводить трудовые книжки работникам, которые их оформляют впервые.
  Оформленные трудовые книжки должны храниться непосредственно у работников, а не у предпринимателей (п. 2.201 Инструкции № 58). Останется ли эта норма в дальнейшем – неизвестно. Поскольку в Инструкцию № 58 пока не внесены изменения, предпринимателям следует руководствоваться этим документом и не брать на хранение трудовые книжки работников.
  Ответственность и штрафы
  Особое внимание в трудовом законодательстве уделено легализации трудовых отношений. Если ранее при нарушении трудового законодательства проверяющие применяли штрафы, установленные Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), то теперь штрафы определены и в самом КЗоТ. Так, в новой редакции изложена ст. 265 КЗоТ “Ответственность за нарушение законодательства о труде”. Теперь кроме общей фразы о том, что лица, виновные в нарушении законодательства о труде, несут ответственность согласно действующему законодательству, появляется конкретика.
  Важно отметить, что штрафы являются финансовыми санкциями и не относятся к административно-хозяйственным санкциям, определенным главой 27 Хозяйственного кодекса Украины. Штрафы налагаются Гоструда в порядке, установленном Кабмином. Без проверки Гоструда могут быть наложены штрафы на основании решения суда об оформлении трудовых отношений с работником, который выполнял работу без заключения трудового договора. Выполнение постановления Гоструда возлагается на Государственную исполнительную службу. При этом уплата штрафа не освобождает от устранения нарушений трудового законодательства.
  В новой редакции изложена и ст. 41 КУоАП, которой устанавливается ответственность за нарушение требований законодательства о труде и об охране труда. Также Законом № 77 вносятся изменения и в ст. 172 Уголовного кодекса Украины (УКУ), устанавливающую ответственность за грубое нарушение трудового законодательства. Следует отметить, что штрафы существенно возросли.
  Для наглядности в табличной форме представим основные нарушения трудового законодательства и ответственность, которая за них предусмотрена КЗоТ, КУоАП и УКУ.
  Нарушение Штраф Норма законодательства
  КЗоТ
  Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса и налогов 30-кратный размер минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения (далее – МЗП), за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (т.е. 36540 грн.*) ст. 265 КЗоТ
  Нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме 3-кратный размер МЗП (т. е. 3 654 грн.) ст. 265 КЗоТ
  Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда 10-кратный размер МЗП за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (т. е. 12 180 грн.) ст. 265 КЗоТ
  Нарушение других требований трудового законодательства, кроме вышеперечисленных 1 размер МЗП (т. е. 1 218 грн.) ст. 265 КЗоТ
  КУоАП
  Нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, вы*пла*та ее не в полном объеме, нарушение сроков выдачи документов о трудовой деятельности по требованию работников, а также другие нарушения требований трудового законодательства от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (ннмдг) (от 510 грн. до 1 700 грн.) ст. 41 КУоАП
  Повторное на протяжении года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, или те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида от 100 до 300 ннмдг (от 1 700 грн. до 5 100 грн.) ст. 41 КУоАП
  Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о предоставлении статуса беженца, на условиях трудового договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства от 500 до 1 000 ннмдг (от 8 500 грн. до 17 000 грн.) ст. 41 КУоАП
  Повторное на протяжении года совершение аналогичного нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию от 1 000 до 2 000 ннмдг (от 17 000 грн. до 34 000 грн.) ст. 41 КУоАП
  УКУ
  Незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или другое грубое нарушение законодательства о труде от 2 000 до 3 000 ннмдг (от 34 000 грн. до 51 000 грн.) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительные работы сроком до двух лет. (Ранее штраф был до 850 грн.) ст. 172 УКУ
  Те же действия, если они совершены повторно или в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида грн. до 85 000 грн.) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, или исправительные работы сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев. (Ранее штраф был от 850 грн. до 1 700 грн.) ст. 172 УКУ

  Материал подготовлен по состоянию на 07.07.2015 г.
   
 19. Capitoshechka

  Capitoshechka хфошистонаціоналістобєндєравєц

 20. Волшебница

  Волшебница Чучелко

  більш феєричною була б новина про відміну електронного адміністрування ПДВ :)
   

Поделиться этой страницей